logo-Brugge-Foundation

REIZEN NAAR MORGEN: een toekomst voor de Sint-Godelieveabdij

Na lang onderhandelen start een belangrijk Vlaams pilootproject in Brugge: Toerisme Vlaanderen wil waardevol religieus erfgoed een nieuwe toekomst geven met respect voor haar ziel en karakter.

Toerisme Vlaanderen heeft de stad Brugge, Brugge Foundation, vzw Camino en de paters Kapucijnen benaderd met de vraag om tot een samenwerking te komen voor de sites Sint-Godelieve-abdij en het Kapucijnenklooster, beide gelegen in de Boeveriestraat. Bedoeling is om, gelet op de complementariteit van beide sites, een sterk totaalproject te realiseren waarbij zinvol wordt omgesprongen met waardevol religieus erfgoed. De verdere invulling en noodzakelijke concretisering van het pilootproject voor Vlaanderen zal in samenspraak gebeuren met alle betrokken partijen, waaronder ook de buurtbewoners.
 
“De centrale vraag met betrekking tot het toerisme van de toekomst is de volgende: hoe kan toerisme mee zorgen voor evenwicht tussen wat bewoners, bezoekers en ondernemers belangrijk vinden? In Brugge, één van Vlaanderens toeristische kroonjuwelen, stelt die vraag zich in grotere scherpte en wellicht met meer urgentie. Om er voor te zorgen dat toerisme een positieve kracht blijft, en mensen gastvrij bezoekers in hun hart blijven sluiten, moeten we de ziel van de plek vrijwaren en sterker laten spreken. Bijvoorbeeld door het DNA van Brugge goed te analyseren en aan de slag te gaan met het religieus erfgoed, dat bijna een kwart van het Brugse grondgebied beslaat en natuurlijke stilteplekken vormt. Of nog, door verder te denken dan de eigen stadsmuren en de Brugge-beleving open te trekken naar het ruimere ommeland. Dat Brugge deze inzichten in zijn beleidsplannen naar voor schuift, getuigt van maturiteit en verstand. Brugge zal voor zijn inspanningen in Toerisme Vlaanderen een gewillige partner vinden. In eerste instantie nu door beide kloostersites met mekaar te verbinden omdat ze mekaars sterkten en zwakten perfect aanvullen.
 
Toerisme Vlaanderen wil, samen met de stad Brugge, een onderzoek- en ontwikkeltraject voor de sites opzetten. Daarbij is niet vooraf bepaald hoe ze worden ingevuld, maar er zal geluisterd worden naar de noden van de lokale gemeenschap, de potentiële bezoeker en de lokale ondernemers. Van daaruit distilleren we oplossingen die een antwoord bieden op de vraag hoe we een evenwichtig verhaal kunnen brengen waar ontmoeting voorop staat en waar alle partijen beter van worden. Renovaties, restauraties of verbouwingen zullen gebeuren met het grootste respect voor de ziel van deze plekken en voor hun erfgoedwaarde. We vertrekken vanuit de concrete behoeften als motivatie eerder dan een strikt conservatorische benadering. Toerisme Vlaanderen zal in dit proces samenwerken met lokale ontwerpers die vertrouwd zijn met de stad en zal in alle fases de stad nauwgezet blijven betrekken.” zei Peter De Wilde, administrateur generaal van Toerisme Vlaanderen op de persconferentie van 20 december 2019.
 
“Vlaanderen bezit tal van kloosters en kerken,” zegt Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir. “Stuk voor stuk zijn het verborgen pareltjes in onze steden. Velen hebben hun originele, religieuze functie verloren. Vanuit het Vlaams toerismebeleid wil ik bijdragen aan de herwaardering van deze sites.  Met dit project geeft Toerisme Vlaanderen alvast het voorbeeld hoe deze herwaardering concreet vorm kan krijgen. Ik hoop dat het een impuls en inspiratie kan zijn voor de vele andere religieuze erfgoedsites in Vlaanderen.” 
 
Brugge Foundation was zeer enthousiast toen we begin 2019 van Peter De Wilde de interesse van Toerisme Vlaanderen en hun visie rond een mogelijke toekomstige ontwikkeling van de Sint-Godelieveabdij, in een samenhang met het klooster van de paters Kapucijnen, mochten vernemen. Onze raad van bestuur besliste om dit initiatief waar mogelijk ook te ondersteunen. Een indruk van wat de toekomst van beide sites zou kunnen worden, kregen we naar aanleiding van het congres ‘Reizen naar Morgen’ dat hier in het najaar door Toerisme Vlaanderen werd georganiseerd en waar de principes van dat ‘reizen’ een eerste keer konden worden uitgetest.
Toerisme Vlaanderen, en haar mogelijke partners, krijgen nu alle kansen om een pilootproject uit te werken. De Brugge Foundation is bereid om, indien gewenst, samen met Toerisme Vlaanderen te werken aan het vooropgestelde project en het mee te faciliteren. We hebben tal van inzichten opgebouwd over de site en haar gebruik en kunnen deze met veel plezier delen. Alles wijst op een versterkende samenwerking.
 
Voor de Brugge Foundation stopt het dus niet. Het betekent wel dat de ongelooflijke hoeveelheid energie die het tijdelijk beheer heeft benomen van onze werking, binnen afzienbare tijd kan vrijkomen voor andere projecten in Brugge.”