logo-Brugge-Foundation

De toekomst van Brugge ligt in levend erfgoed

Brugge Foundation wil Brugge leefbaar houden en nog mooier maken voor de inwoners én de bezoekers.

Daarom wil Brugge Foundation vrijkomend onroerend erfgoed en de schaarse open ruimte op een moderne manier aanwenden en herbestemmen met respect  voor het karakter van de stad en van het erfgoed zelf.  

Om dit doel te bereiken wendt Brugge Foundation alle technieken van de fondsenwerving aan, met de nadruk op major donorwerving, erfenissen en legaten.

De toekomst van Brugge ligt in levend erfgoed

Brugge Foundation wil Brugge leefbaar houden en nog mooier maken voor de inwoners én de bezoekers.

Brugge Foundation zet zich in voor het behoud en maatschappelijk verantwoord herbestemmen van waardevol Brugs erfgoed met respect voor het karakter van de stad en van het erfgoed zelf.

Dit komt de stad, haar inwoners en bezoekers ten goede.

Brugge…Foundation?

Brugge Foundation wil onroerend goed dat door zijn aard moeilijk een nieuwe zinvolle bestemming kan krijgen toch een aangepaste nieuwe invulling geven en zo veilig stellen voor de toekomst. Het gaat dan altijd om panden en sites in Brugge met een socioculturele, historische, religieuze, architectonische en/of andere waarde. Brugge Foundation wil dit erfgoed op een moderne manier aanwenden en herbestemmen met respect voor het karakter van de stad en voor ‘de geest van de plek’ zelf.

Wie of wat is Brugge Foundation?

Je ontdekt meer over wie we zijn en wat we doen op de site!

Leer ons kennen!

Hoe helpt Brugge Foundation bouwen aan een leefbare toekomst voor ons Brugse erfgoed?

Ontdek waar we vandaag mee bezig zijn en doe inspiratie op.

Projecten in de kijker