logo-Brugge-Foundation

Nieuwe wetgeving schenk- en erfbelasting voor giften aan goede doelen

Belangrijk nieuws:
In Vlaanderen zijn met ingang van 1 juli 2021 de tarieven in de schenkbelasting en de erfbelasting voor de giften aan goede doelen worden verlaagd naar het NULTARIEF.

Een schenking of legaat kan zowel een geldsom, een gebouw of roerende goederen zijn. Omdat wij uw privacy respecteren, zullen wij u nooit vragen wat u aan ons wil nalaten; enkel dat u het doet. Zo geeft u ons ook de kans te tonen dat we evenveel om u geven als u om Brugge.

Uw  eigen notaris of onze notaris zal u graag gratis advies te verstrekken en samen met u naar een gepaste oplossing te zoeken.
Contacteer hen gerust.