logo-Brugge-Foundation

Partners

U kunt ook partner worden van Brugge Foundation

Maatschappelijk verantwoord herbestemmen in Brugge.
Bent u overtuigd door onze missie en wilt u uw steentje bijdragen?
Zonder twijfel vinden we een samenwerking waar we ons allemaal in vinden.

U kunt ons contacteren
Brugge Foundation, Boeveriestraat 45, 8000 Brugge
via info@bruggefoundation.be of
via ons contactformulier.

“Pulchra sunt oppida Gandavum, Antwerpia, Lovanium et
Mechlinia, sed nihil ad Brugas”

(Adrianus Barlandus)

De zestiende-eeuwse auteur, filosoof, historicus, leraar en uitgever Barlandus wist het al: Brugge is wondermooi.
Die stedelijke schoonheid is de inzet en zorg van de Stad Brugge en al haar bewoners.
Brugge Foundation zoekt samenwerking met partners die geloven in maatschappelijk verantwoord herbestemmen van waardevol erfgoed.

Brugge is een heel ernstige zaak voor de Bruggeling, de stadstrots is ongelooflijk groot. In 2015 bewezen 7,8 miljoen bezoekers dat die Bruggelingen alle redenen hebben om trots te zijn. Het verleden van de stad is haar toekomst, dat is ook de overtuiging van het stadsbestuur. Om het onroerend erfgoed levend te houden voor inwoners, omwoners en bezoekers zullen we samen inspanningen moeten doen. De stad Brugge geeft de voorzet en zorgt voor het ‘zaaigeld’ dat Brugge Foundation een vliegende start geeft.

De herbestemming van de Godelieveabdij kan enkel mits een nauw samenwerking tussen stad en Brugge Foundation. in juli 2017 kwam finaal een gebruiksovereenkomst voor de site tot stand en steunde de stad de Brugge Foundation met een starttoelage die o.a. een masterplan voor de site, het onderhoud van de tuinen, en de opstartkosten voor het project Godelieve moeten helpen bekostigen.

www.brugge.be

www.visitbruges.be

www.meetinginbrugge.be  

De brochure ‘Reizen naar morgen’ verhaalt de visie van Toerisme Vlaanderen op het toerisme van de toekomst.
Vandaag wordt die vertaald in concrete projecten voor de lopende legislatuur en verder…
Lees er alles over op de website van Toerisme Vlaanderen!

De Vrienden van Brugge Foundation zijn een fonds binnen de Koning Boudewijnstichting die ons financieel steunt.
De Koning Boudewijnstichting zorgen ervoor dat elke gift van meer dan 40 euro (op jaarbasis!) in aanmerking komt voor een belastingvermindering van 45%.
Indien u op onderstaande link klikt, komt u rechtstreeks op de juiste plaats op de site van de Koning Boudewijnstichting.

https://donate.kbs-frb.be/actions/FFO-BruggeFoundation

Meer info over de Koning Boudewijnstichting en haar doelstellingen vindt u op de website.

U bent afkomstig van het Brugse of u hebt in Brugge gewoond of
gestudeerd en wenst de band met deze mooie stad te behouden?

Dan is de vereniging BRUGGELINGEN BUITEN BRUGGE iets voor u !

Het agentschap Onroerend Erfgoed is een agentschap en wetenschappelijke instelling van de Vlaamse overheid. We zijn bevoegd voor bouwkundig, archeologisch, landschappelijk en varend erfgoed. Samen met onze partners geven we Vlaanderen nu en straks mee vorm en kleur door de zorg voor onroerend erfgoed voor iedereen vanzelfsprekend te maken.

We bereiden het onroerenderfgoedbeleid in Vlaanderen voor en voeren het uit. We inventariseren en beschermen gebouwen, landschappen, archeologische sites en varend erfgoed. Verder ondersteunen we burgers, lokale overheden, ontwerpers, ontwikkelaars en andere instanties met adviezen en premies. Ten slotte dragen we de kwaliteitsvolle omgang met onroerend erfgoed uit, met doorgedreven beleidsgericht onderzoek en een gerichte communicatie daarover. Zo ondersteunen we de Vlaamse minister van Onroerend Erfgoed.

Samen met onze dagelijkse ambassadeurs zorgen we dat onroerend erfgoed een zaak is van en voor iedereen. Hier zijn steden en gemeenten onze partner bij uitstek om het onroerenderfgoedbeleid uit te dragen en te vertalen naar burgers. We onderhouden nauwe relaties met andere beleidsdomeinen zoals toerisme, ruimtelijke ordening, kunsten en erfgoed, natuur, onderwijs, enz. Daarnaast subsidiëren we een aantal structurele erfgoedpartners. Deze verenigingen en vrijwilligers zetten elke dag het erfgoed op de kaart.

De dienst Erfgoed wil het erfgoed in de provincie West-Vlaanderen valoriseren en erfgoedeigenaars en -beheerders ondersteunen bij de instandhouding van dat boeiende erfgoed. Bovendien wil de dienst de ontsluiting en beleving van dit erfgoed stimuleren en allerlei doelgroepen ertoe aanzetten om ons West-Vlaams verleden te ontdekken.

Sobo creëert een omgeving waarin mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werken, leren en groeien.

Brugge Foundation wil bijdragen aan deze doelstelling via haar samenwerkingen met SOBO.

Bij ODAS krijgen sinds 1966 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt de kans om zichzelf te ontplooien, elk volgens zijn eigen talenten.

Brugge Foundation wil bijdragen aan deze doelstelling via haar samenwerkingen met ODAS.