logo-Brugge-Foundation

Partners

U kunt ook partner worden van Brugge Foundation

Maatschappelijk verantwoord herbestemmen in Brugge.
Bent u overtuigd door onze missie en wilt u uw steentje bijdragen?
Zonder twijfel vinden we een samenwerking waar we ons allemaal in vinden.

U kunt ons contacteren
Brugge Foundation, Boeveriestraat 45, 8000 Brugge
via info@bruggefoundation.be of
via ons contactformulier.

“Pulchra sunt oppida Gandavum, Antwerpia, Lovanium et
Mechlinia, sed nihil ad Brugas”

(Adrianus Barlandus)

De zestiende-eeuwse auteur, filosoof, historicus, leraar en uitgever Barlandus wist het al: Brugge is wondermooi.
Die stedelijke schoonheid is de inzet en zorg van de Stad Brugge en al haar bewoners.
Brugge Foundation zoekt samenwerking met partners die geloven in maatschappelijk verantwoord herbestemmen van waardevol erfgoed.

Brugge is een heel ernstige zaak voor de Bruggeling, de stadstrots is ongelooflijk groot. In 2015 bewezen 7,8 miljoen bezoekers dat die Bruggelingen alle redenen hebben om trots te zijn. Het verleden van de stad is haar toekomst, dat is ook de overtuiging van het stadsbestuur. Om het onroerend erfgoed levend te houden voor inwoners, omwoners en bezoekers zullen we samen inspanningen moeten doen. De stad Brugge geeft de voorzet en zorgt voor het ‘zaaigeld’ dat Brugge Foundation een vliegende start geeft.

De herbestemming van de Godelieveabdij kan enkel mits een nauw samenwerking tussen stad en Brugge Foundation. in juli 2017 kwam finaal een gebruiksovereenkomst voor de site tot stand en steunde de stad de Brugge Foundation met een starttoelage die o.a. een masterplan voor de site, het onderhoud van de tuinen, en de opstartkosten voor het project Godelieve moeten helpen bekostigen.

www.brugge.be

www.visitbruges.be

www.meetinginbrugge.be  

De brochure ‘Reizen naar morgen’ verhaalt de visie van Toerisme Vlaanderen op het toerisme van de toekomst.
Vandaag wordt die vertaald in concrete projecten voor de lopende legislatuur en verder…
Lees er alles over op de website van Toerisme Vlaanderen!

De Vrienden van Brugge Foundation zijn een fonds binnen de Koning Boudewijnstichting die ons financieel steunt.
De Koning Boudewijnstichting zorgen ervoor dat elke gift van meer dan 40 euro (op jaarbasis!) in aanmerking komt voor een belastingvermindering van 45%.
Indien u op onderstaande link klikt, komt u rechtstreeks op de juiste plaats op de site van de Koning Boudewijnstichting.

https://donate.kbs-frb.be/actions/FFO-BruggeFoundation

Meer info over de Koning Boudewijnstichting en haar doelstellingen vindt u op de website.

U bent afkomstig van het Brugse of u hebt in Brugge gewoond of
gestudeerd en wenst de band met deze mooie stad te behouden?

Dan is de vereniging BRUGGELINGEN BUITEN BRUGGE iets voor u !