logo-Brugge-Foundation

Brugge Foundation heeft een raad van bestuur met evenveel expertise als de stad schoonheid herbergt.

Voor het maatschappelijk verantwoord herbestemmen doet Brugge Foundation een beroep op de kunde en onafhankelijke geest van:

Ingrid Leye

Voorzitter

Weinigen kunnen zeggen dat ze evenveel ervaring met erfgoed hebben als Ingrid Leye. Al sinds 1979 is onze voorzitter professioneel nauw betrokken bij …

Weinigen kunnen zeggen dat ze evenveel ervaring met erfgoed hebben als Ingrid Leye. Al sinds 1979 is onze voorzitter professioneel nauw betrokken bij de Brugse monumentenzorg, architectuurprojecten en stadsplanning. De naadloze integratie van deze disciplines hebben Brugge wereldwijd op de kaart gezet en bepalen vandaag het wezen van de stad.

Vanaf 2009 was Ingrid Leye diensthoofd van de Dienst Ruimtelijke Ordening, sector UNESCO en van de Dienst voor Monumentenzorg en Erfgoedzaken. Sinds september 2015 is onze voorzitter met pensioen en kan zij zich inzetten voor Brugge Foundation. Haar gedegen kennis van de Brugse binnenstad, moeiteloos aanvoelen van de eigenheid van Brugse sites en haar technische expertise maken van Ingrid Leye de beste voorzitter die Brugge Foundation zich kan wensen.  
Ingrid Leye studeerde architectuur aan de Sint-Lucas Hogeschool (Gent). Zij is alumna van het wereldvermaarde Raymond Lemaire Centre for Conservation, toentertijd aan het Europacollege te Brugge. Haar inzet voor het Brugse patrimonium vertaalt zich ook in haar deelname aan de Raadgevende Commissie voor Stedenschoon en aan de UNESCO Experts Commission Brugge.
In 2014 werd zo voorzitter van de Jury voor de Vlaamse Onroerenderfgoedprijs.

Johan Debyser

Secretaris

Johan Debyser bracht zijn jeugd in de Westhoek door en woont en werkt sinds 1972 in Brugge. Zijn aandacht en belangstelling voor het Brugse erfgoed …

Johan Debyser bracht zijn jeugd in de Westhoek door en woont en werkt sinds 1972 in Brugge. Zijn aandacht en belangstelling voor het Brugse erfgoed dateert van die tijd.

De secretaris van Brugge Foundation is alumnus van de KU Leuven (Rechtsgeleerdheid) en wiidde zijn professionele leven aan de openbare dienst. Van 1976 tot zijn pensionering in 2014 werkte Johan Debyser voor de federale en Vlaamse diensten van de gouverneur. In 1991 werd hij arrondissementscommissaris en vanaf 2001 was onze secretaris de kabinetschef van de gouverneurs Breyne en Decaluwé. In die laatste functie droeg hij met de opwaardering van de gouverneurswoning zijn persoonlijk steentje bij tot de uitstraling van ’s lands mooiste stad.  

Gevraagd naar het waarom van zijn engagement voor Brugge Foundation zegt Johan Debyser: “Brugge moet een moderne, levendige stad zijn met respect voor het verleden. Brugge foundation kan een instrument worden om hieraan op een concrete manier invulling te geven.” Brugge Foundation is trots op het engagement, de toewijding en de deskundigheid van onze secretaris. Wie is immers beter geplaatst dan hij om het maatschappelijk belang van de stichting te ondersteunen met nauwgezette ervaring? 
Johan Debyser is gehuwd en woont in Assebroek. Hij zetelt ook in de Raad van Bestuur van Sovekans, een sociaal verhuurkantoor voor Brugge en omstreken.

David Serlet

Buitengewoon bestuurslid

David Serlet ademt Brugge; hij is er geboren en werkt er, en voelt als stadsgids de stad perfect aan. Deze vertaler-tolk zet zich vandaag in voor …

David Serlet ademt Brugge; hij is er geboren en werkt er, en voelt als stadsgids de stad perfect aan.
Deze vertaler-tolk zet zich vandaag in voor onderwijs voor anderstaligen aan het SNT Brugge maar is daarnaast een geëngageerd en deskundig stadsgids.
Daar naast is hij mede-initiatiefnemer en bestuurslid van ‘Gidsen met een hart’.
Dit is een groep officiële gediplomeerde Brugse stadsgidsen die elk jaar een event organiseert voor een Brugse erfgoedparel. Na de restauratie van de bidkapel in Gruuthuse in 2017 en de renovatie van de kapel in de Godelieveabdij in 2018 hebben ze in 2019 de restauratie van het praalgraf van Anselm Adornes in het Adornesdomein gesteund.

David Serlet vervoegde de raad van bestuur van Brugge Foundation in januari 2019 als buitengewoon bestuurslid.

Wim Lybaert

Buitengewoon bestuurslid

Allround creatieveling, anders kan u Wim Lybaert niet noemen. Regisseur, auteur, kok, moestuinier, cameraman, televisiemaker en oprichter van het …

Allround creatieveling, anders kan u Wim Lybaert niet noemen. Regisseur, auteur, kok, moestuinier, cameraman, televisiemaker en oprichter van het productiehuis ‘Liefhebbers’. Maar bovenal een Bruggeling die gepassioneerd is door het cyclische ritme van de moestuin, gezond eten en leven.

De loopbaan van mijnheer Lybaert leest als een jongensboek. Hij werkte in een plasticfabriek in Illinois, was de allereerste station manager van de regionale tv. De eerste ook die het aandurfde rechtstreeks van de harde schijf op antenne te gaan. En hij gaf een baan op omdat … hij een andere stad wilde leren kennen. Zeventien jaar een Woestijnvis, wie kan dat zeggen? En vandaag leidt Wim Lybaert z’n eigen productiehuis. Om maar te zeggen dat ook passie, naast hard werken, bergen kan verzetten.

Wim Lybaert verenigt het beste van twee werelden; hij slaagt erin mensen warm te maken voor klassieke of vergeten concepten (moestuinieren) in een moderne omgeving. Het stond buiten kijf dat Brugge Foundation de ambassadeur van het samentuinieren in haar Raad van Bestuur zou hebben. Zijn ambitie om de middeleeuwse stad Brugge te verzoenen met de toekomst van onze wereld is een grandioos voorbeeld van maatschappelijk verantwoord herbestemmen. Als wie leeft op het ritme van de seizoenen een beter mens wordt, kunnen we er dan ook een betere stad van worden? Wim Lybaert en Brugge Foundation denken in elk geval van wel.
Wim Lybaert woont in Sint-Andries, in een huis dat paalt aan zijn moestuin.

Eric Van Hove

Buitengewoon bestuurslid

Eric Van Hove is een rasechte Bruggeling. Hij studeerde sociologie, was van 1980 tot 2000 kritisch stadsjournalist in Brugge en maakte nadien de …

Eric Van Hove is een rasechte Bruggeling. Hij studeerde sociologie, was van 1980 tot 2000 kritisch stadsjournalist in Brugge en maakte nadien de overstap naar het Brugs stadsbestuur, eerst als kabinetschef van burgemeester Patrick Moenaert en nadien als verantwoordelijke voor het Stedenfonds.
Zijn interesse richt zich in hoofdzaak op de bekommernis om de leefbaarheid van de stad en het formuleren van duurzame alternatieven voor de toekomst.
Sinds hij ambtelijk op rust is neemt hij de pen weer op en houdt hij de vinger aan de pols bij wat omgaat in en om de stad.
Sinds 1 november 2019 vervoegt Eric Van Hove de Raad van Bestuur van Brugge Foundation als buitengewoon bestuurslid.

Zijn motivering om deel te nemen aan de Brugge Foundation?
,,Brugge is een kloosterstad, één vierde van de historische binnenstad is religieus erfgoed. Maar kerken en kloosters lopen leeg. Wat gebeurt er met die eeuwenoude en waardevolle sites? Dat kan je toch niet aan de projectontwikkelaars of aan de markt overlaten. Nieuwe bestemmingen vinden voor oude gebouwen, een toekomstvisie helpen uittekenen, partners en bondgenoten hiervoor vinden, dat lijkt me een boeiende uitdaging. 
Dringend, ook: de eerstkomende twintig jaar worden voor veel van die sites cruciaal. Dit gaat dus àlle Bruggelingen aan, en ook mensen met een hart voor Brugge.”

Guido Verhaeghe

Buitengewoon bestuurslid

Guido Verhaeghe is een geboren Bruggeling en woont momenteel in Damme. Hij heeft een actieve carrière achter de rug in de financiële …

Eric Van Hove is een rasechte Bruggeling. Hij studeerde sociologie, was van 1980 tot 2000 kritisch stadsjournalist in Brugge en maakte nadien de overstap naar het Brugs stadsbestuur,Guido Verhaeghe is een geboren Bruggeling en woont momenteel in Damme.
Hij heeft een actieve carrière achter de rug in de financiële sector. Hij was actief bij diverse banken ( o.a private banking ) in diverse management functies of directiecomités.
Gezien zijn recente pensionering en zijn interesse en liefde voor zijn geboortestad Brugge, wil hij in de toekomst actief bijdragen tot het behoud van deze boeiende en levende stad. 
Zijn ervaring als financieel expert en manager én zijn netwerk wil hij vandaag inzetten ten gunste van Brugge Foundation en haar doelstellingen.
Of zoals hij het zelf verwoordt: “De motivering om mij hard in te zetten voor de Brugge Foundation is geïnspireerd  vanuit een dagdagelijkse bewondering en verwondering van ons erfgoed. Na de passage van Jan Van Eyck in 1431 in Brugge is het epitheton “Brugensis”  een synoniem voor artistieke kwaliteit op mondiaal niveau. En al die stille “stenen” monumentale getuigen moeten we koesteren. Oscar Wilde zei  immers “ de enige plicht die we tegenover de geschiedenis hebben, is haar te herschrijven…. “ .
Guido Verhaeghe werd als buitengewoon bestuurslid opgenomen in de raad van bestuur van 15 juli 2020.eerst als kabinetschef van burgemeester Patrick Moenaert en nadien als verantwoordelijke voor het Stedenfonds.
Zijn interesse richt zich in hoofdzaak op de bekommernis om de leefbaarheid van de stad en het formuleren van duurzame alternatieven voor de toekomst.
Sinds hij ambtelijk op rust is neemt hij de pen weer op en houdt hij de vinger aan de pols bij wat omgaat in en om de stad.
Sinds 1 november 2019 vervoegt Eric Van Hove de Raad van Bestuur van Brugge Foundation als buitengewoon bestuurslid.

Zijn motivering om deel te nemen aan de Brugge Foundation?
,,Brugge is een kloosterstad, één vierde van de historische binnenstad is religieus erfgoed. Maar kerken en kloosters lopen leeg. Wat gebeurt er met die eeuwenoude en waardevolle sites? Dat kan je toch niet aan de projectontwikkelaars of aan de markt overlaten. Nieuwe bestemmingen vinden voor oude gebouwen, een toekomstvisie helpen uittekenen, partners en bondgenoten hiervoor vinden, dat lijkt me een boeiende uitdaging. 
Dringend, ook: de eerstkomende twintig jaar worden voor veel van die sites cruciaal. Dit gaat dus àlle Bruggelingen aan, en ook mensen met een hart voor Brugge.”