logo-Brugge-Foundation

4,2 miljoen euro bij Brugge Foundation verankerd voor Brugse Sint-Godelieveabdij

Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir kent via Toerisme Vlaanderen 4,2 miljoen euro relancemiddelen toe. Daarmee is opnieuw een belangrijke horde richting de concrete realisatie van het toekomstplan voor de Godelieveabdij genomen. De investering zal dienen voor de eerste restauratiefase die effectief van start zal gaan vanaf 2023.
De focus zal daarbij liggen op de restauratie van de buitenruimten van de abdij. De boerderij in de boomgaard, een van de oudste boerderijtjes van de Brugse binnenstad, zal in zijn volle glorie hersteld worden. Ook de honderden meters muur die de abdij omsluiten, zullen gerestaureerd worden. 
De totale herbestemming van de Brugse abdijsite zal zo’n 14 miljoen euro kosten.

Brugge Foundation: een gedroomde partner voor Toerisme Vlaanderen
Sinds de zusters benedictinessen in 2013 de deur van de abdij definitief achter zich dichttrokken tot de verwerving door Toerisme Vlaanderen, heeft Brugge Foundation zorg gedragen voor de abdij. Brugge Foundation is een sterkhouder die draait op het enthousiasme van geëngageerde lokale vrijwilligers met een hart voor erfgoed.
De afgelopen twee jaar was onze inbreng in de uitwerking van het nieuwe toekomstbeeld van groot belang.  Door deze middelen via onze stichting te verankeren aan de Sint-Godelieveabdij, heeft  Brugge Foundation opnieuw een van haar doelstellingen kunnen waarmaken, nl. fondsen verwerven voor Brugs erfgoed.

Meer info via onderstaande link 
https://toerismevlaanderen.be/nl/nieuws/4-miljoen-voor-Sint-Godelieveabdij