logo-Brugge-Foundation

La Brugeoise, ingangspoort aan Baron Ruzettelaan

Langs de Baron Ruzettelaan, staat een beeldbepalend monument dat onze aandacht en zorg nodig heeft: de La Brugeoise-poort. Deze monumentale poort is één van de zeldzame openlijke getuigen van de industriële geschiedenis van de stad Brugge.

La Brugeoise

De poort benadrukt de voormalige hoofdtoegang tot de industriële site La Brugeoise vanaf de Baron Ruzettelaan. Het bedrijf La Brugeoise et Nivelles – nu Alstom – was en is nog steeds een wereldspeler op het vlak van (trein- en tram)mobiliteit. Als symbool van dat rijke verleden vertelt deze poort zowel het verhaal van het bedrijf en haar rol als werkgever in de Brugse regio, als van de werknemers en de buurt.

Haar rol als hoofdingang tot de bedrijfssite is ondertussen weggevallen. Toch vormt de poort nog steeds een belangrijk architectuurhistorisch en landschappelijk element in de straatwand van de Baron Ruzettelaan. Ze verbindt nog steeds; met het bedrijf, maar evengoed met de achtergelegen fietsersbrug, fietspaden en school.

Een zinvol en behoedzaam herstel

De poort werd op 9 juli 1999, samen met de historische energiecentrale van La Brugeoise beschermd monument, haar omgeving met de aanpalende huizen zijn als stadsgezicht beschermd.
De La Brugeoise-poort heeft dringend onze hulp nodig. Een gebrek aan zorg resulteerde in verwaarlozing en schade aan het monument.

Brugge Foundation heeft deze poort onlangs in eigendom verworven met de bedoeling deze te gaan restaureren en haar verhaal te vertellen.

Samen met Onroerend Erfgoed Vlaanderen en de stadsdiensten stelde Brugge Foundation al een ambitieus, stapsgewijs plan op om de poort in al haar facetten aan te pakken.

De raming van de werken aan de poort bedraagt nu om en bij de 150.000€.

Brugge Foundation wacht voor bepaalde werken op de goedkeuring van het beheersplan en de toezegging van subsidies.

Start eerste werken: september 2024
Voltooiing: begin 2026
Aanpak van de wegenis: in overleg met de stad Brugge

We zijn op zoek naar jou!

  • Herstel samen met ons de La Brugeoise-poort in haar glorie.
  • Behoud de unieke charme van de poort en bewaar ze voor toekomstige generaties.
  • Maak rechtstreeks deel uit van de geschiedenis en toekomst van dit monument.
  • Deel wat je weet over deze poort en het bedrijf La Brugeoise met ons! Dan kunnen we dat straks met iedereen delen.

HOE HELP JE ONS?
Word VRIJWILLIGER en ondersteun ons bij dit project en bezorg ons VERHALEN, DOCUMENTEN EN FOTO’S.

Steun ons FINANCIEEL. Jouw bijdrage, hoe klein of in welke vorm ook, maakt wel degelijk een groot verschil!

Word nu VRIEND VAN DE BRUGGE FOUNDATION en geef samen met ons het Brugse erfgoed een nieuwe bestemming. Dankzij de VRIENDEN VAN BRUGGE FOUNDATION schenk je online via DE KONING BOUDEWIJNSTICHTING (KBS).

Geef je meer dan 40 euro per jaar? Dan krijg je een belastingvermindering van 45%.
Dank je wel voor je steun aan dit stukje Brugs erfgoed!

DE POORT STAAT OPEN… SCHRIJF SAMEN MET ONS GESCHIEDENIS!

Meer weten?

Het voorontwerp van ons beheersplan voor deze poort en site kan je hier inkijken.