logo-Brugge-Foundation

De toekomst van Brugge ligt in levend erfgoed

Brugge Foundation wil Brugge leefbaar houden en nog mooier maken voor de inwoners én de bezoekers.

Daarom wil Brugge Foundation vrijkomend onroerend erfgoed en de schaarse open ruimte op een moderne manier aanwenden en herbestemmen met respect  voor het karakter van de stad en van het erfgoed zelf.  

Om dit doel te bereiken wendt Brugge Foundation alle technieken van de fondsenwerving aan, met de nadruk op major donorwerving, erfenissen en legaten.

De toekomst van Brugge ligt in levend erfgoed

Brugge Foundation wil Brugge leefbaar houden en nog mooier maken voor de inwoners én de bezoekers.

Daarom wil Brugge Foundation vrijkomend onroerend erfgoed en de schaarse open ruimte op een moderne manier aanwenden en herbestemmen met respect  voor het karakter van de stad en van het erfgoed zelf.  

Om dit doel te bereiken wendt Brugge Foundation alle technieken van de fondsenwerving aan, met de nadruk op major donorwerving, erfenissen en legaten.

Wetenschappelijk onderzoek bewijst telkens weer dat Bruggelingen van hun stad houden en dat bezoekers Brugge en zijn patrimonium bewonderen. Brugge Foundation wil Brugge leefbaar houden en nog mooier maken voor de inwoners én de bezoekers.

Daarom wil Brugge Foundation vrijkomend onroerend erfgoed en de schaarse open ruimte op een moderne manier aanwenden en herbestemmen met respect voor het karakter van de stad en van het erfgoed zelf. 

Lopende projecten

“Pulchra sunt oppida Gandavum, Antwerpia, Lovanium et
Mechlinia, sed nihil ad Brugas”

(Adrianus Barlandus)

De zestiende-eeuwse auteur, filosoof, historicus, leraar en uitgever Barlandus wist het al: Brugge is wondermooi. Die stedelijke schoonheid is geen reden om achterover te leunen en de tijd zijn werk te laten doen. Brugge Foundation kijkt binnen en buiten de grenzen naar partners die geloven in maatschappelijk verantwoord herbestemmen.

Brugge is een heel ernstige zaak voor de Bruggeling, de stadstrots is ongelooflijk groot. In 2015 bewezen 7,8 miljoen bezoekers dat die Bruggelingen alle redenen hebben om trots te zijn. Het verleden van de stad is haar toekomst, dat is ook de overtuiging van het stadsbestuur. Om het onroerend erfgoed levend te houden voor inwoners, omwoners en bezoekers zullen we samen inspanningen moeten doen. De stad Brugge geeft de voorzet en zorgt voor het ‘zaaigeld’ dat Brugge Foundation een vliegende start geeft.

De herbestemming van de Godelieveabdij kan enkel mits een nauw samenwerking tussen stad en Brugge Foundation. in juli 2017 kwam finaal een gebruiksovereenkomst voor de site tot stand en steunde de stad de Brugge Foundation met een starttoelage die o.a. een masterplan voor de site, het onderhoud van de tuinen, en de opstartkosten voor het project Godelieve moeten helpen bekostigen.

www.brugge.be

www.visitbruges.be

www.meetinginbrugge.be  

De brochure ‘Reizen naar morgen’ verhaalt de visie van Toerisme Vlaanderen op het toerisme van de toekomst.
Vandaag wordt die vertaald in concrete projecten voor de lopende legislatuur en verder…
Lees er alles over op de website van Toerisme Vlaanderen!

De Vrienden van Brugge Foundation zijn een fonds binnen de Koning Boudewijnstichting die ons financieel steunt.
De Koning Boudewijnstichting zorgen ervoor dat elke gift van meer dan 40 euro (op jaarbasis!) in aanmerking komt voor een belastingvermindering van 45%.
Indien u op onderstaande link klikt, komt u rechtstreeks op de juiste plaats op de site van de Koning Boudewijnstichting.

https://donate.kbs-frb.be/actions/FFO-BruggeFoundation

Meer info over de Koning Boudewijnstichting en haar doelstellingen vindt u op de website.

U bent afkomstig van het Brugse of u hebt in Brugge gewoond of
gestudeerd en wenst de band met deze mooie stad te behouden?

Dan is de vereniging BRUGGELINGEN BUITEN BRUGGE iets voor u !

Ook partner worden?

U kunt zowel als particulier of als bedrijf een partner van Brugge Foundation zijn. Bent u overtuigd door onze missie en wilt u ook uw steentje bijdragen, neem dan vrijblijvend contact met ons op.  Elk partnership is maatwerk.

We kunnen bijvoorbeeld een co-brandingactie opzetten of we werken samen een programma uit om uw medewerkers of contacten te betrekken bij uw engagement. Of misschien heeft u zelf een voorstel?

Het bestuur van Brugge Foundation

Ingrid Leye

Voorzitter

Weinigen kunnen zeggen dat ze evenveel ervaring met erfgoed hebben als Ingrid Leye. Al sinds 1979 is onze voorzitter professioneel nauw betrokken bij …

Weinigen kunnen zeggen dat ze evenveel ervaring met erfgoed hebben als Ingrid Leye. Al sinds 1979 is onze voorzitter professioneel nauw betrokken bij de Brugse monumentenzorg, architectuurprojecten en stadsplanning. De naadloze integratie van deze disciplines hebben Brugge wereldwijd op de kaart gezet en bepalen vandaag het wezen van de stad.

Vanaf 2009 was Ingrid Leye diensthoofd van de Dienst Ruimtelijke Ordening, sector UNESCO en van de Dienst voor Monumentenzorg en Erfgoedzaken. Sinds september 2015 is onze voorzitter met pensioen en kan zij zich inzetten voor Brugge Foundation. Haar gedegen kennis van de Brugse binnenstad, moeiteloos aanvoelen van de eigenheid van Brugse sites en haar technische expertise maken van Ingrid Leye de beste voorzitter die Brugge Foundation zich kan wensen.  
Ingrid Leye studeerde architectuur aan de Sint-Lucas Hogeschool (Gent). Zij is alumna van het wereldvermaarde Raymond Lemaire Centre for Conservation, toentertijd aan het Europacollege te Brugge. Haar inzet voor het Brugse patrimonium vertaalt zich ook in haar deelname aan de Raadgevende Commissie voor Stedenschoon en aan de UNESCO Experts Commission Brugge.
In 2014 werd zo voorzitter van de Jury voor de Vlaamse Onroerenderfgoedprijs.

Johan Debyser

Secretaris

Johan Debyser bracht zijn jeugd in de Westhoek door en woont en werkt sinds 1972 in Brugge. Zijn aandacht en belangstelling voor het Brugse erfgoed …

Johan Debyser bracht zijn jeugd in de Westhoek door en woont en werkt sinds 1972 in Brugge. Zijn aandacht en belangstelling voor het Brugse erfgoed dateert van die tijd.

De secretaris van Brugge Foundation is alumnus van de KU Leuven (Rechtsgeleerdheid) en wiidde zijn professionele leven aan de openbare dienst. Van 1976 tot zijn pensionering in 2014 werkte Johan Debyser voor de federale en Vlaamse diensten van de gouverneur. In 1991 werd hij arrondissementscommissaris en vanaf 2001 was onze secretaris de kabinetschef van de gouverneurs Breyne en Decaluwé. In die laatste functie droeg hij met de opwaardering van de gouverneurswoning zijn persoonlijk steentje bij tot de uitstraling van ’s lands mooiste stad.  

Gevraagd naar het waarom van zijn engagement voor Brugge Foundation zegt Johan Debyser: “Brugge moet een moderne, levendige stad zijn met respect voor het verleden. Brugge foundation kan een instrument worden om hieraan op een concrete manier invulling te geven.” Brugge Foundation is trots op het engagement, de toewijding en de deskundigheid van onze secretaris. Wie is immers beter geplaatst dan hij om het maatschappelijk belang van de stichting te ondersteunen met nauwgezette ervaring? 
Johan Debyser is gehuwd en woont in Assebroek. Hij zetelt ook in de Raad van Bestuur van Sovekans, een sociaal verhuurkantoor voor Brugge en omstreken.

Johan Debyser

Buitengewoon bestuurslid

David Serlet ademt Brugge; hij is er geboren en werkt er, en voelt als stadsgids de stad perfect aan. Deze vertaler-tolk zet zich vandaag in voor …

David Serlet ademt Brugge; hij is er geboren en werkt er, en voelt als stadsgids de stad perfect aan.
Deze vertaler-tolk zet zich vandaag in voor onderwijs voor anderstaligen aan het SNT Brugge maar is daarnaast een geëngageerd en deskundig stadsgids.
Daar naast is hij mede-initiatiefnemer en bestuurslid van ‘Gidsen met een hart’.
Dit is een groep officiële gediplomeerde Brugse stadsgidsen die elk jaar een event organiseert voor een Brugse erfgoedparel. Na de restauratie van de bidkapel in Gruuthuse in 2017 en de renovatie van de kapel in de Godelieveabdij in 2018 hebben ze in 2019 de restauratie van het praalgraf van Anselm Adornes in het Adornesdomein gesteund.

David Serlet vervoegde de raad van bestuur van Brugge Foundation in januari 2019 als buitengewoon bestuurslid.

Wim Lybaert

Buitengewoon bestuurslid

Allround creatieveling, anders kan u Wim Lybaert niet noemen. Regisseur, auteur, kok, moestuinier, cameraman, televisiemaker en oprichter van het …

Allround creatieveling, anders kan u Wim Lybaert niet noemen. Regisseur, auteur, kok, moestuinier, cameraman, televisiemaker en oprichter van het productiehuis ‘Liefhebbers’. Maar bovenal een Bruggeling die gepassioneerd is door het cyclische ritme van de moestuin, gezond eten en leven.

De loopbaan van mijnheer Lybaert leest als een jongensboek. Hij werkte in een plasticfabriek in Illinois, was de allereerste station manager van de regionale tv. De eerste ook die het aandurfde rechtstreeks van de harde schijf op antenne te gaan. En hij gaf een baan op omdat … hij een andere stad wilde leren kennen. Zeventien jaar een Woestijnvis, wie kan dat zeggen? En vandaag leidt Wim Lybaert z’n eigen productiehuis. Om maar te zeggen dat ook passie, naast hard werken, bergen kan verzetten.

Wim Lybaert verenigt het beste van twee werelden; hij slaagt erin mensen warm te maken voor klassieke of vergeten concepten (moestuinieren) in een moderne omgeving. Het stond buiten kijf dat Brugge Foundation de ambassadeur van het samentuinieren in haar Raad van Bestuur zou hebben. Zijn ambitie om de middeleeuwse stad Brugge te verzoenen met de toekomst van onze wereld is een grandioos voorbeeld van maatschappelijk verantwoord herbestemmen. Als wie leeft op het ritme van de seizoenen een beter mens wordt, kunnen we er dan ook een betere stad van worden? Wim Lybaert en Brugge Foundation denken in elk geval van wel.
Wim Lybaert woont in Sint-Andries, in een huis dat paalt aan zijn moestuin.

Eric Van Hove

Buitengewoon bestuurslid

Eric Van Hove is een rasechte Bruggeling. Hij studeerde sociologie, was van 1980 tot 2000 kritisch stadsjournalist in Brugge en maakte nadien de …

Eric Van Hove is een rasechte Bruggeling. Hij studeerde sociologie, was van 1980 tot 2000 kritisch stadsjournalist in Brugge en maakte nadien de overstap naar het Brugs stadsbestuur, eerst als kabinetschef van burgemeester Patrick Moenaert en nadien als verantwoordelijke voor het Stedenfonds.
Zijn interesse richt zich in hoofdzaak op de bekommernis om de leefbaarheid van de stad en het formuleren van duurzame alternatieven voor de toekomst.
Sinds hij ambtelijk op rust is neemt hij de pen weer op en houdt hij de vinger aan de pols bij wat omgaat in en om de stad.
Sinds 1 november 2019 vervoegt Eric Van Hove de Raad van Bestuur van Brugge Foundation als buitengewoon bestuurslid.

Zijn motivering om deel te nemen aan de Brugge Foundation?
,,Brugge is een kloosterstad, één vierde van de historische binnenstad is religieus erfgoed. Maar kerken en kloosters lopen leeg. Wat gebeurt er met die eeuwenoude en waardevolle sites? Dat kan je toch niet aan de projectontwikkelaars of aan de markt overlaten. Nieuwe bestemmingen vinden voor oude gebouwen, een toekomstvisie helpen uittekenen, partners en bondgenoten hiervoor vinden, dat lijkt me een boeiende uitdaging. 
Dringend, ook: de eerstkomende twintig jaar worden voor veel van die sites cruciaal. Dit gaat dus àlle Bruggelingen aan, en ook mensen met een hart voor Brugge.”

Guido Verhaeghe

Buitengewoon bestuurslid

Guido Verhaeghe is een geboren Bruggeling en woont momenteel in Damme. Hij heeft een actieve carrière achter de rug in de financiële …

Eric Van Hove is een rasechte Bruggeling. Hij studeerde sociologie, was van 1980 tot 2000 kritisch stadsjournalist in Brugge en maakte nadien de overstap naar het Brugs stadsbestuur,Guido Verhaeghe is een geboren Bruggeling en woont momenteel in Damme.
Hij heeft een actieve carrière achter de rug in de financiële sector. Hij was actief bij diverse banken ( o.a private banking ) in diverse management functies of directiecomités.
Gezien zijn recente pensionering en zijn interesse en liefde voor zijn geboortestad Brugge, wil hij in de toekomst actief bijdragen tot het behoud van deze boeiende en levende stad. 
Zijn ervaring als financieel expert en manager én zijn netwerk wil hij vandaag inzetten ten gunste van Brugge Foundation en haar doelstellingen.
Of zoals hij het zelf verwoordt: “De motivering om mij hard in te zetten voor de Brugge Foundation is geïnspireerd  vanuit een dagdagelijkse bewondering en verwondering van ons erfgoed. Na de passage van Jan Van Eyck in 1431 in Brugge is het epitheton “Brugensis”  een synoniem voor artistieke kwaliteit op mondiaal niveau. En al die stille “stenen” monumentale getuigen moeten we koesteren. Oscar Wilde zei  immers “ de enige plicht die we tegenover de geschiedenis hebben, is haar te herschrijven…. “ .
Guido Verhaeghe werd als buitengewoon bestuurslid opgenomen in de raad van bestuur van 15 juli 2020.eerst als kabinetschef van burgemeester Patrick Moenaert en nadien als verantwoordelijke voor het Stedenfonds.
Zijn interesse richt zich in hoofdzaak op de bekommernis om de leefbaarheid van de stad en het formuleren van duurzame alternatieven voor de toekomst.
Sinds hij ambtelijk op rust is neemt hij de pen weer op en houdt hij de vinger aan de pols bij wat omgaat in en om de stad.
Sinds 1 november 2019 vervoegt Eric Van Hove de Raad van Bestuur van Brugge Foundation als buitengewoon bestuurslid.

Zijn motivering om deel te nemen aan de Brugge Foundation?
,,Brugge is een kloosterstad, één vierde van de historische binnenstad is religieus erfgoed. Maar kerken en kloosters lopen leeg. Wat gebeurt er met die eeuwenoude en waardevolle sites? Dat kan je toch niet aan de projectontwikkelaars of aan de markt overlaten. Nieuwe bestemmingen vinden voor oude gebouwen, een toekomstvisie helpen uittekenen, partners en bondgenoten hiervoor vinden, dat lijkt me een boeiende uitdaging. 
Dringend, ook: de eerstkomende twintig jaar worden voor veel van die sites cruciaal. Dit gaat dus àlle Bruggelingen aan, en ook mensen met een hart voor Brugge.”

Vragen en antwoorden

Vindt u het antwoord op uw vraag niet direct? Hebt u een opmerking of suggestie? Neem dan contact met ons op.

Is de RvB bezoldigd?

De statuten vermelden heel duidelijk dat de mandaten onbezoldigd zijn. Alle inzet voor Brugge Foundation is op vrijwillige basis.

Brugge Foundation is een private, apolitieke, stichting die aan onroerend erfgoedbeheer doet. Brugge Foundation beheert en herbestemt onroerend
erfgoed in Brugge.

Brugge Foundation wil bestaande panden/sites een nieuwe, maatschappelijk verantwoorde bestemming geven; dat is herbestemmen met een maatschappelijk relevant doel. De vernieuwde bestemming van een pand of site moet bijdragen aan het beter maken van de stad, voor de inwoners, omwoners én voor de bezoekers.

De eerste aanzet is gegeven door het Brugse stadsbestuur met gelden van het Stedenfonds. De bedoeling is natuurlijk dat Brugge Foundation binnen de kortste keren zelfvoorzienend is. En om dat te verzekeren gaan we privéfondsen zoeken. Om panden en sites te beheren zullen we donoren zoeken. Ons geld komt dus grotendeels van private of bedrijfsfilantropie.

Letterlijk is “filantropie” liefde voor de mensheid, in de zin van “zorgen voor”. Een filantroop is iemand die geeft (geld, goederen, diensten, tijd, expertise) zonder een tegenprestatie te verwachten. Overigens omschrijft de Nederlandse fiscus filantropie als “het vrijwillig geven van geld, goederen of inzet door particulieren, bedrijven en fondsen voor het goede doel“.

De statuten zijn klassiek van opbouw, inhoud en vorm.

Het belangrijkste punt, wat ons betreft, is het belangeloos doel van Brugge Foundation. We streven geen winst na en willen door middel van onroerend erfgoed de stad beter en sterker maken voor haar inwoners en bezoekers.

Daarnaast voorzien de statuten dat een plek in de raad van bestuur onverenigbaar is met een politiek ambt. Overigens zijn de statuten van Brugge Foundation door verschillende advocaten en de notaris nagekeken, zonder opmerkingen en u kan ze hier makkelijk downloaden.

Een stichting heeft geen leden of vennoten, de “finaliteit” van een stichting is haar doel. Dus neen, je wordt geen lid door jaarlijks lidgeld over te maken. De stichting steunen kan door een gift te doen of door op een andere manier mee te werken aan het doel van de stichting.

De stichtingsakte werd op 23/11/15 voor notaris Van Damme verleden en 2016 is dus ons eerste volledige werkjaar.

In het buitenland heb je beroemde stichtingen zoals de National Trust die zich concentreert op restaureren, conserveren en beheren. Of in Nederland de Vereniging Hendrick de Keyser. Dat zijn allemaal nationale initiatieven.

Het originele van Brugge Foundation is dat het een private stichting is die zich concentreert op onroerend erfgoedbeheer en herbestemming op stedelijk niveau. En dat past helemaal in de groeiende beweging van steden die een grotere verantwoordelijkheid willen nemen.

Neen hoor, wij zijn er ons heel goed van bewust dat er meer is dat we niet weten dan wel. Daarom willen we, informeel en op ad-hocbasis, andere mensen raadplegen. In een soort adviesgroepen proberen we dan mensen rond de tafel te krijgen die vanuit hun eigen specialisme naar een bepaald erfgoedproject kijken.

Een arts, buur, tuinier of stadsgids ziet andere facetten en mogelijkheden dan, bijvoorbeeld, de architectuurgeschiedkundige, denken wij. Door gebruik te maken van die
kennis hopen we waardevolle bestemmingen te vinden voor klassieke panden en sites.

De raad van bestuur bestaat in eerste instantie uit 6 mensen, inclusief de voorzitter. Het zijn allemaal mensen die begaan zijn met de toekomst van Brugges verleden en allen zijn ze specialisten in hun vakgebied. Geen van de leden van de raad van bestuur bekleedt een politiek mandaat of is in dienst van de stad Brugge.

Brugge Foundation is een verantwoordelijke stichting. Daarom vinden we dat de “zaaiers” & dat zijn de mensen die de aanzet geven tot het opzetten en de werking van Brugge Foundation & zicht moeten hebben op wat met de zaaifondsen gebeurt. Tenslotte gaat het om gemeenschapsgeld en daar gaan we, als goede huisvaders, omzichtig mee om.

De zaaifondsen dekken de werkingskosten voor maximaal drie jaar. Het is vanzelfsprekend de bedoeling om zo snel mogelijk zelfvoorzienend te zijn. Het is voor Brugge Foundation in die zin belangrijk dat de stichting uiterst transparant werkt. Daarom legt de stichting eens per jaar in het berek verantwoording af van haar werking.

Niks, de statuten vermelden heel duidelijk dat de mandaten onbezoldigd zijn. Alle inzet voor Brugge Foundation is op vrijwillige basis.

Op een heel klassieke manier. In de raad van bestuur worden de beslissingen in principe bij consensus genomen. Kan er geen overeenstemming worden bereikt, wordt er bij gewone meerderheid beslist. En bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

Er is helemaal niks verkeerd met “Brugge Stichting” integendeel. We hopen echter heel wat buitenlandse donoren aan te spreken en dan is “foundation” gewoon een makkelijker manier om uit te leggen wat we doen. Wie “Foundation” hoort, weet meteen ook dat er geen winstgevend karakter aan de organisatie zit.

Als we het hebben over maatschappelijk verantwoord herbestemmen, geeft dat al een richting aan onze projecten. Wij zijn ervan overtuigd dat we niet heel erg moeten focussen op een acute bepaalde doelgroep. Het spectrum van mogelijkheden is heel erg ruim en dan denken wij aan zorg, cultuur, sociaal werk, innovatie, cradle-to-cradle, groen in de stad, jeugdwerk, & hellip.

Natuurlijk kan dat. Wat heeft u in gedachten? Dan gaan we met zen allen rond tafel zitten, tasten de mogelijkheden af en zoeken extern advies. Wanneer we ervan overtuigd zijn dat er een stevig draagvlak is voor het project, stappen we met een goed gestoffeerd dossier naar de raad van bestuur die de uiteindelijke beslissing neemt.

In eerste instantie verschillen die criteria niet van de investeringscriteria die commerciële bedrijven hanteren; alleen zit er hier een speciale twist aan. Van belang zijn dus:

  • De inlooptijd (op welke termijn kan dit gerealiseerd worden?)
  • De noodzakelijkheid (is de nood acuut of niet?)
  • Het investeringsbedrag (hoeveel is er nodig?)
  • Innovatie (brengen we iets nieuws aan of bij?)
  • Locatie (is er in de onmiddellijke omgeving een bestaand alternatief?)
  • Wat is het maatschappelijk rendement of de “return on society”? (ROS)

Eigenlijk is herbestemming van alle tijden en in Brugge zijn de meeste historische gebouwen of panden in de winkelstraten al herbestemd. De stadsdiensten werden ondergebracht in het vroegere landhuis van het Brugse Vrije, de vroegere hallenzalen worden gebruikt als tentoonstellingsruimtes, de Ezelpoort is het huis van Anima Eterna geworden. Brugge Foundation bouwt verder op een eeuwenlange traditie van verantwoord omgaan met stadsruimte. Ook hier staan we dus op de schouders van reuzen.